Home / Nezaradené / Výhody, ktoré vás presvedčia, že investičné poistenie sa oplatí

Výhody, ktoré vás presvedčia, že investičné poistenie sa oplatí

Investičné životné poistenie patrí k tým produktom, ktoré sa tešia celosvetovému záujmu. Okrem životnej poistky totiž ponúka klientom aj možnosť dlhodobého investovania a sporenia. Aké sú výhody či zápory tohto typu poistenia?

Životné poistenie patrí k poisteniam, ktoré by ste skrátka mali mať, nech sa deje čokoľvek. Poisťovňa vám v prípade úrazu či úmrtia vyplatí dojednanú sumu, ktorá pokryje vzniknuté náklady. Napríklad za pobyt v nemocnici alebo rekonvalescenciu.

Ak sa však toto poistenie spojí s investovaním, teda sporením, klientom vzniká atraktívna možnosť, ako v rámci jednej zmluvy chrániť svoj život a zabezpečiť si rovno aj budúcnosť. Ako prvý produkt kombinujúci tieto dve zložky začali poisťovne ponúkať kapitálové životné poistenie. Jeho modernejšou verziou – a dnes aj vyhľadávanejšou – je investičné poistenie.

Rozdiel medzi kapitálovým a investičným poistením

Najpodstatnejší rozdiel medzi týmito dvoma sporiacimi produktmi je ten, že ak uzavriete kapitálové životné poistenie, poisťovňa vám je povinná, či už pri úmrtí alebo na konci poistnej doby, vyplatiť určitú finančnú čiastku. Toto pri investičnom životnom poistení neplatí, poisťovňa vám negarantuje žiaden výnos, nie je totiž viazaná dorovnať prípadnú stratu na investičných trhoch.

Zdalo by sa preto, že tento typ poistenia nie je vhodný na sporenie. Opak je však pravdou. Mnoho ľudí uprednostňuje investičné životné poistenie pred kapitálovým. Dôvodov je hneď niekoľko.

Väčšie riziko, vyšší výnos

Pri kapitálovom životnom poistení sa investuje najmä do termínovaných vkladov a dlhopisov. Ide teda o bezpečnú formu sporenia s minimálnym rizikom. Na druhej strane, výnosy  z týchto vkladov sú relatívne nízke. Oveľa atraktívnejšie zhodnotenie investícií ponúka práve investičné životné poistenie, keďže financie sa vkladajú do rizikovejších fondov, akými sú napríklad akcie.

Ide teda o menej bezpečný spôsob investovania, no z dlhodobého hľadiska oveľa výnosnejší. Treba si však uvedomiť, že poisťovňa vás nenúti do žiadnej nebezpečnej investičnej stratégie, je len na vás, akú mieru rizika chcete pri investovaní podstúpiť. Pri investičnom poistení sa dajú vklady rozložiť do viacerých podielových fondov, čím sa riziko straty výrazne znižuje.

Zmena investičnej stratégie zadarmo

Obrovským plusom investičného životného poistenia je možnosť zmeniť stratégiu investovania, v ERGO poisťovni napríklad niekoľkokrát do roka bez poplatkov. Plán zmeny určujete sám klient, teda vy rozhodne, či prejdete na úplne novú investičnú stratégiu, alebo iba upravíte pomer investovaných prostriedkov. Stačí sledovať aktualizované kurzy a vývoj konkrétnych investičných stratégií, prípadne sa poradiť so svojím sprostredkovateľom.

Flexibilita pri odkúpení poistenia

Túto flexibilitu uvítate nielen pri zmene investičnej stratégie, ale aj v momente, ak by ste sa rozhodli investičné poistenie zrušiť. Ako sme už spomenuli, pri kapitálovom poistení sa oplatí vyplatenie poistnej sumy iba na konci poistného obdobia alebo v prípade smrti, v inom prípade by odkupná hodnota poistenia bola oveľa nižšia.

Poisťovne v rámci investičného poistenia však ponúkajú možnosť aj tzv. čiastočného odkúpenia hodnoty. Čo to znamená? Klient si môžete vybrať zo sporiacej zložky výnosy už po nejakej dobe, nemusíte tak na ne čakať desiatky rokov.

Investičné poistenie vás aj chráni

Pri výpočte výhod investičného poistenia netreba zabúdať na jeden podstatný fakt. V prvom rade ide totiž o životné poistenie, ktoré ponúka ochranu zdravia a života a podáva pomocnú ruku vo forme financií v prípade úrazu či úmrtia. Hlavnou časťou životného poistenia je riziko úmrtia, každá kvalitná poisťovňa by však mala svojim klientom ponúknuť aj možnosť dojednania iných poistných rizík, ktoré tak vytvoria komplexný systém ochrany.

Po investičnom životnom poistení by ste mali siahnuť aj vtedy, ak chcete poistiť naraz všetkých členov rodiny a zároveň investovaním financií šetriť do budúcnosti. Takéto poistenie celej rodiny v rámci jednej poistky ponúka aj spomínaná ERGO poisťovňa, ktorá na jednu zmluvu poistí až štyri osoby, pričom si môžete vybrať až zo šiestich podielových fondov s rozdielnou mierou rizika.

Aké sú nevýhody investičného poistenia?

Častou výhradou ľudí a koniec koncov aj odborníkov v rámci investičného poistenia je neprehľadnosť v štruktúre poplatkov. Často sa totiž stáva, že klienti ani len netušia, za čo ich platia, či dokonca ani nevedia, ktorá časť zo splátky poputovala na životné poistenie a ktorá ako vklad do podielových fondov. Takto nastavené poistenie sa potom ľuďom javí ako netransparentné, pričom pri výbere dajú radšej prednosť kapitálovému životnému poisteniu. Tento fakt by vás však nemal odradiť od tak atraktívneho produktu, akým investičné poistenie určite je.

Riešením je dôkladná analýza poisťovní a ich ponuky. Transparentná poisťovňa vám v úplnom začiatku jasne vysvetlí, koľko vkladáte na poistenie a koľko na investičnú stratégiu. Poisťovňa by taktiež sama mala zabezpečiť veľmi jasné oddelenie investičnej časti poistenia od tej rizikovej vo forme špeciálneho osobného účtu.

Check Also

Kto musí podľa zákona uzavrieť zmluvu s OZV?

Zákon o odpadoch prešiel už štvrtou novelou v priebehu dvoch rokov a zakaždým priniesol výrazné …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *