Home / Všetky články / Kto musí podľa zákona uzavrieť zmluvu s OZV?

Kto musí podľa zákona uzavrieť zmluvu s OZV?

Zákon o odpadoch prešiel už štvrtou novelou v priebehu dvoch rokov a zakaždým priniesol výrazné zmeny. Od 1. januára 2018 tak opäť došlo k významným zmenám nielen v zákone o odpadoch, ale aj jeho vykonávacích vyhláškach. A to napríklad aj v tom, kto je podľa novely zákona povinný uzatvoriť zmluvu s OZV.

Na zorientovanie sa v povinnostiach podnikateľov, ktorí dovážajú tovar alebo materiál na Slovensko, prípadne vyrábajú svoje výrobky a následne dodávajú na trh, si prečítajte nasledujúce riadky.

Výrobca vyhradeného výrobku

Za výrobcu vyhradeného sa podľa zákona o odpadoch považuje podnikateľ uvádzajúci na slovenský trh elektrozariadenia, akumulátory a batérie, vozidlá, obaly, pneumatiky i neobalové výrobky, teda vyhradené výrobky.

Zmluva s OZV

Jednou z povinností, ktoré zákon o odpadoch určuje výrobcom obalov a neobalových výrobkov, je aj uzatvorenie zmluvy s OZV (organizáciou zodpovednosti výrobcov). Tu však platí jedna výnimka. Ak výrobca obalov uvedie ročne na trh menej ako 100 kg všetkých obalov a neobalových výrobkov, nie je povinný uzatvoriť s OZV zmluvu ani žiadať o autorizáciu na individuálny systém.

Výrobca obalov si môže tieto odpadové povinnosti plniť aj individuálne. To však len v prípade, že odpad z obalov ním uvedených do distribúcie alebo na trh nie je súčasťou komunálneho odpadu. Výrobca neobalových výrobkov musí plniť určené povinností výhradne kolektívne na základe zmluvy uzatvorenej s OZV.

Aj takýto výrobcovia obalov a neobalových výrobkov majú isté povinnosti. K nim patrí registrácia na ministerstve, ak to vyplýva zo zákona, tak aj zabezpečenie materiálového zloženia vyhradeného výrobku. Nesmie chýbať ani vedenie evidencie a ročné ohlasovanie údajov z nej, vždy do 28. februára.

Check Also

Výsledky prieskumu: Aké formy platby preferujú zákazníci v eshope?

Nejeden podnikavec, či majiteľ eshopu by rád tiež vedel, aké platby sú populárne v iných eshopoch …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *