Home / Príbehy podnikateľov / Ako získať peniaze na podnikanie? – Tigran Aleksanyan

Ako získať peniaze na podnikanie? – Tigran Aleksanyan

Začínajúci podnikatelia riešia veľmi často otázku, odkiaľ zobrať peniaze na podnikanie.

Pripravili zaujímavý rozhovor s Tigranom Aleksanyanom, ktorý v Slovenskej sporiteľni koordinuje program pre začínajúcich podnikateľov.

V rozhovore sa dozviete odkiaľ tieto peniaze viete získať, čo musíte splniť a na konci článku sa dozviete aj niekoľko zaujímavých rád do podnikania.

 

Čomu sa aktuálne venujete?

Sme tím 8 ľudí a pomáhame ľuďom premeniť svoj talent na podnikanie a rozbehnúť vlastný biznis na Slovensku.

 

Čo vás viedlo k založeniu Programu pre začínajúcich podnikateľov?

Zisťujeme, že väčšina začínajúcich podnikateľov neprežije tretí rok podnikania. Je to aj tým, že zvyčajne nekonzultovali svoj nápad s niekým, kto do toho viac vidí.

Nedostali spätnú väzbu na svoj produkt či službu, keďže ich netestovali ani v malom, alebo ich biznis stroskotal, keďže nemali dobre naplánovaný cashflow. Mnohých dokonca odradila absencia štartovacieho kapitálu, nemali odkiaľ financovať začiatky svojho podnikania.

Problém so získavaním počiatočného kapitálu majú najmä firmy, ktoré nemajú podnikateľskú históriu, nemajú čím ručiť, nie sú inovatívne a nemajú globálne ambície.

Keďže s týmto problémom zápasí väčšina slovenských firiem a vzhľadom na to, že sme najväčšia banka, zvolili sme kombináciu finančného programu so vzdelávaním a s ďalšími službami navyše. Tak vznikol Program pre začínajúcich podnikateľov. S podporou nášho programu sme sa stretli aj vo vedení banky,  pretože v tom vidí zmysel.

Navyše, banková skupinaErste, kam patríme aj my, bude o 2 roky oslavovať svoje 200. výročie, a pri tej príležitosti si dala za cieľ, že bankové služby budú navyše štandardom nielen pre začínajúcich podnikateľov, ale aj pre neziskový sektor či fyzické osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii.

 

Pre koho je program určený?

Program pre začínajúcich podnikateľov je otvorený pre každého, ktorý je na trhu len krátko (ešte nemá ucelený rok), ale aj pre tých, ktorí uvažujú, že otvoria živnosť, založia si spoločnosť s ručením obmedzeným alebo budú podnikať ako farmár, slobodné povolanie alebo umelec.

 

Ako dlho funguje?

Začínajúcim podnikateľom ponúka Slovenská sporiteľňa služby navyše už viac ako desať rokov. Najprv to boli rýchle úvery pre vybrané začínajúce slobodné povolania (napr. notári, veterinári, advokáti), neskôr úvery pre začínajúcich podnikateľov, ktorí aspoň 6 mesiacov s nami aktívne bankujú a od roku 2014 aj Business účet na prvý rok bez poplatku.

V januári 2015 sme Programom pre začínajúcich podnikateľov obohatili našu ponuku o financovanie a vzdelávanie, aby si ľudia mohli ľahšie pripraviť biznis plán, nastaviť plán hospodárenia, overiť svojich budúcich odberateľov či dodávateľov. Od samého začiatku sme pridali aj individuálny monitoring, možnosť konzultovať podnikanie s externými mentormi, ktorí im pomáhajú hľadať riešenia svojich podnikateľských problémov.

Niektorým začínajúcim podnikateľom ešte pomáhame aj so zviditeľnením či predajom svojich produktov a služieb, napríkladna kampaniach či na podujatiach banky, skupiny Erste, Nadácie Slovenskej sporiteľne či na aktivitách partnerov programu ako sú výstavy a veľtrhy, súťaže či konferencie.

Akými prekážkami si podľa vášho názoru prechádza začínajúci podnikateľ?

Tých otázok, ktoré zaťažujú nielen ich a blokujú ďalší rozvoj jeho podnikania je neúrekom.

Napríklad, začínajúci podnikateľ nekonzultuje svoje podnikanie s inou nestrannou osobou, povedzme s mentorom. Chýba mu kapitál na začatie podnikania, nemá (dostatočne) otestovaný produkt alebo službu na prvých zákazníkoch alebo nemá rozfázované svoje podnikanie.

Chýba mu plán hospodárenia (cashflow), nemá dohodnuté konkrétne podmienky spolupráce s odberateľmi a dodávateľmi. Nezaoberá sa prevenciou problémov a v prípade, že sa objavia, nerieši ich ihneď. Nemá jasný marketingový plán a nevie koľko stojí získanie jedného klienta. Nezarátava svoj čas a svoje náklady.

 

Z vášho pohľadu sa oplatí teraz podnikať ?

Ak má vyššie uvedené otázky, prípadne riziká ošetrené, tak rozhodne áno.

 

Čo všetko vyžaduje bežná banka od začínajúceho podnikateľa?

Začínajúci podnikateľ nemá históriu, preto každý validný podklad môže podporiť jeho žiadosť. Pri jej posudzovaní berieme ohľad na jeho osobnosť a skúsenosti,konateľov, členov tímu – napríklad životopisy, doklady totožnosti – ako aj doterajšiu platobnú disciplínu.

Dôležitým momentom je, aby si záujemca overil svoj podnikateľský  zámer a plán hospodárenia s konkrétnym časovým harmonogramom. Ak ide o podnikateľa, ktorý už má nejaké čísla, dôležitá je jeho doterajšia história.

Zohľadňujeme samozrejme aj ďalšie podklady, ktoré sa týkajú podnikania. Napríklad nájomnú zmluvu, odberateľské zmluvy, referencie, oprávnenie na podnikateľskú činnosť a tak ďalej.

 

Čo podľa vás chýba na slovenskom trhu?

Naozaj podporujeme podnikateľské nápady s rôznym tematickým zameraním.

Podporili sme aj gastro prevádzky, zafinancovali sme aj ambulancie, aj zábavné a športové centrá, dokonca aj aplikácie na objednávanie sa u lekára.

Chýbajú však nápady, ktoré sú aspoň v malom otestované na prvých zákazníkoch, uvedomujeme si nedostatok ziskových remesiel a prevádzok, kde aj majiteľ sám obsluhuje. Je nedostatok firiem, ktoré podnikajú s láskou a napĺňajú svoje poslanie.

 

 

Čím je program výnimočný?

Okrem financovania pomáhame záujemcovi s vypracovaním a validáciou podnikateľského zámeru a plánu hospodárenia spolu s tipmi ako otestovať svoj nápad.

Špecialisti mu poriadia napríklad aj s tým, kde hľadať a ako overiť svojich obchodných partnerov a odberateľov. V rámci pravidelnej starostlivosti nájdeme našim klientom vhodného mentora, ktorý im pomôže s hľadaním riešení na konkrétne podnikateľské problémy a so zviditeľnením ich podnikania, so zapojením sa do podujatí a súťaží, ktoré organizuje banka, nadácia a partneri.

Samozrejmosťou je aj Business účet na prvý rok podnikania grátis.

 

Ako to konkrétne funguje?

Záujemca vyplní on-line kontaktný formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke programu – na www.zacinamepodnikat.sk.

Miestne príslušný špecialista banky sa s ním spojí a vysvetlí mu ako program funguje, odpovie na prípadné otázky, poskytne vzor podnikateľského zámeru a plán hospodárenia a dohodnú si časový harmonogram.

V prípade potreby špecialista rád pomôže klientovi s vypracovaním plánu hospodárenia a s usmernením ako odpovedať na otázky spojené s podnikaním. Špecialista posúdi osobnostné predpoklady záujemcu, jeho podnikateľský zámer spolu s plánom hospodárenia a v prípade, ak pôjde o životaschopný projekt, navrhne optimálnu štruktúru financovania.

Celý prípad pôjde na posúdenie na hodnotiacu komisiu, kde môže byť aj klient fyzicky prítomný a obhájiť svoj zámer.

 

S akými atypickými prípadmi/nápadmi ste sa stretli?

Spomínam si na niekoľko, napríklad na dočasné urny vyrobené a vyvážané do zahraničia.

Čina aplikáciu na výučbu angličtiny, ktorú vyvinula učiteľka z Kamenice nad Cirochou alebo na zariadenie na spracovanie konského trusu a výrobu paliet. Ale aj na výrobu oblečenia v Texase.

 

Ako to nakoniec dopadlo?

Zafinancovali sme prvé tri a fungujú.Veríme, že americký sen podporia miestne banky.

 

Z akého zdroja čerpáte informácie?

Pri posudzovaní podnikateľských nápadov vychádzame z doterajších skúseností banky s financovaním rôznych sektorov, pýtame sa klienta i konkurencie. Overujeme fakty cez všetky možné kanály.

 

Aké úspechy máte za sebou? Na čo ste hrdý?

V našej banke vyše 80 špecialistov podporuje mikropodnikateľov po celom Slovensku. Z interných úspechov je najväčší ten, že agenda až 6 z nich  spočíva len v podpore začínajúcich podnikateľov.

Slovenská sporiteľňa je čoraz viac otvorená novým nebankovým službám, ktorými podporujeme našich začínajúcich podnikateľov. Za dva roky fungovania programu sme overili viac ako1000 podnikateľských prípadov, pričom 220prípadov sme sa rozhodli aj finančne podporiť. Takmer všetci pokračujú vo svojom podnikaní, len 5 firiem skončilo.

Tí, čo pokračujú, svojou vytrvalosťou vytvorili alebo udržali viac ako 240pracovných miest. Aj tieto výsledky nám pomohli vyhrať národné kolo Európskej ceny za podporu podnikania a sme medzi tromi finalistami ceny ViaBona v kategórii Sociálne inovácie.

Ale najviac sme hrdí na to, že účastníci programu pre začínajúcich podnikateľov sa k nám vracajú, odporúčajú ho svojim blízkym a priateľom.

 

Stalo sa, že ste niekomu nevedeli pomôcť? Ako ste to riešili?

Z celkového počtu vyše 1800 prípadov sme z programu vyradili približne 750. Dôvodov je viac, napríklad nie vždy ide o začínajúcich podnikateľov, keďže už dlhšie sú na trhu.

Tým, že niektorí majú optimalizované účtovníctvo, preto ani produkt pre štandardných podnikateľov nemôžu dostať. Stretávame aj takých začínajúcich podnikateľov, ktorí nie vždy majú záujem vypracovať biznis plán či plán hospodárenia, zaujímajú ich len peniaze, ktoré z banky môžu dostať.

Mnohí klienti nechceli do svojho podnikania investovať vlastné peniaze alebo nemali dostatočne, prípadne vôbec, otestovaný produkt alebo službu.

Našťastie máme minimum financovaných klientov, ktorí nemajú čas či záujem komunikovať problém s bankou a hľadať spolu s nami konkrétne riešenie.

Mali sme napríklad drevárov z banskobystrického kraja, ktorým sme pomohli s nákupom guľatiny, aby mohli kálať drevo. Chceli by sme im pomôcť aj s nákupom vlastných strojov, aby nemuseli za ich prenájom platiť veľké peniaze. Podmienkou však bolo to, aby sa presťahovali do nových priestorov, ktoré spĺňajú predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. K sťahovaniu však nedošlo, keďže majitelia, dvaja mladí chalani, nemali čas venovať sa tejto zásadnej otázke a uprednostňovali nakladanie a vykladanie dreva z/do kamiónu.

Problém eskaloval, dostali prvé sankcie z inšpektorátu prácu a daňového úradu, a ani pri našich snahách riešiť ich problémy, si chalani nevedeli nájsť potrebný čas, až kým sa nedostali do exekúcií.

 

Čo je váš cieľ v tomto programe?

Hlavnými cieľmi programuje zdvojnásobiť počet podnikateľov, ktorí prekonajú kritický tretí rok podnikania a podporou podnikania prispieť k tomu, aby vzniklo a udržalo sa 900 nových pracovných miest.

 

Prezradíte pár tipov a trikov pre začínajúcich podnikateľov?

Odporúčame, aby si začínajúci podnikateľ vybral nápad, ktorý dokáže sám „predať“ vzhľadom na svoje vedomosti, skúsenosti, zručnosti a okolie. Ľahšie presvedčí banku alebo investora o podpore svojho nápadu, keď sa preukáže, že sa v tom predmete podnikania vyzná, študoval, pracoval v minulosti, bol dobrovoľníkom v danej oblasti a bude aktívne svoj produkt či službu ponúkať.

Považujeme za dôležité, aby mal biznis plán a pravidelne aktualizoval dôležité informácie o svojom podnikaní – čo bude robiť, pre koho a za čo mu bude platiť klient, ako bude predávať a získavať nových záujemcov, ako má ošetrené predpokladané riziká.

Podnikateľom radíme, aby sa sústredili na minimum produktov a služieb, ktoré budú ponúkať a pred tým, ako do toho investujú svoje peniaze, aby si aspoň v malom otestovali produkt či službu na prvých klientoch.

Berieme ohľad na to, či náš klient má naplánované marketingové aktivity, aby vedel koho bude oslovovať, odkiaľ bude mať svojich klientov a koľko bude platiť za každého nového.

Za najdôležitejšie považujeme cashflow.

Klientov upozorňujeme, aby sa uistili, že okrem finančného plánu majú aj mesačný plán hospodárenia. Aj podnikateľských aktivít, aj osobných financií. Teda, aby reálne vedeli, kedy dostanú zaplatené, kedy majú uhradiť materiál a mzdy, kedy zaplatiť za reklamu, prenájom priestorov či bývanie.

Z cashflow plánu uvidia, či je potrebné mať mesačnú rezervu, napríklad v podobe povoleného prečerpania alebo či si majú odložiť na konkrétny mesiac, kedy budú mať málo hotovosti v pokladni vzhľadom na sezónnosť alebo splatnosť faktúr od odberateľov.

 

Čo by ste odkázali našim čitateľom?

Podnikanie nie je len o veľkých projektoch, o inováciách, o množstve produktov či služieb, o veľa klientoch, o vysokom riziku či o veľkom zisku. Je to aj o drobných aktivitách, ktoré vás bavia a ktorými si môžete privyrábať popri práci, popri štúdiu alebo počas toho ako budete na rodičovskej dovolenke.

Podnikanie je aj o produktoch či službách, ktoré ponúknete inak, s inou pridanou hodnotou, najprv ich otestujete v malom a neskôr aplikujete na väčšie množstvo klientov.

 

Ďakujeme za rozhovor pán Tigran.  Veríme, že vaše odpovede pomôžu nakopnúť podnikanie mladých podnikateľov. Prajeme veľa úspechov.

 

Ak sa Vám tento rozhovor páčil, môžete ho podporiť stlačením Páči sa mi alebo ho môžete zdieľať svojim priateľom.

 

 

Check Also

Obchodník a investor Radoslav Balla

Keď Rado začínal podnikať, okolie ho považovalo za blázna. Začínal podnikať popri zamestnaní. Po čase …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *