Home / O eshopoch / 7 najčastejších chýb v AdWords

7 najčastejších chýb v AdWords

Google Reklama je dobrý sluha, ale veľmi zlý pán. O tom som sa sám dobre presvedčil, keď som začínal z Google AdWords. Za niekoľko rokov praxe, počas ktorých som prebral desiatky účtov, som videl stále tie isté chyby, ktoré sa opakovali a neprestajne oberali majiteľov o peniaze. Preto si pozorne prečítajte nasledujúci článok, kde sa dozviete tie najčastejšie chyby, alebo použite tento nástroj, aby ste zistili koľko zbytočne utrácate. 

1. Nemeranie konverzií

Povedzme si najskôr, čo sa myslí pod slovom konverzia.

Konverzia je akcia, ktorú má návštevník vykonať na vašej stránke podľa toho, ako ste mu pripravili podmienky (napríklad použitím google reklám).

Môže to byť:

 • objednanie služby alebo produktu,
 • registrácia na stránke,
 • vyplnenie kontaktného formulára,
 • prihlásenie sa na odber noviniek,
 • stiahnutie aplikácie, e-book-u,
 • telefonát do firmy.

Sledovanie konverzií je pre každú web stránku potrebné. Ak chcete nastaviť sledovanie konverzií, musíte určiť najdôležitejšie metriky výkonnosti na vašich webových stránkach.

Pre väčšinu firiem je to predaj. Preto má byť kód sledovania AdWords vložený na stránke potvrdenia, na ktorú sú návštevníci presmerovaní po uskutočnení nákupu alebo odoslaní kontaktného formulára.

Najčastejšou chybou v súvislosti s nastavením kódu je, že inzerenti vložia merací kód na vstupnú stránku, namiesto na stránku s potvrdením (ďakovacia stránka, stránka potvrdenia o nákupe, o stiahnutí, o prihlásení sa, atď).

Detailný postup nastavenia pre meranie konverzií nájdete tu: www.wisdomtech.sk/blog/ako-merat-konverzie-v-adwords/

2. Používanie iba broad match (voľná zhoda) a neposielanie na relevantnú stránku

Existujú 4 kategórie kľúčových slov, ktoré by mal každý inzerent Google AdWords poznať:

 • voľná zhoda,
 • modifikátor voľnej zhody,
 • frázová zhoda,
 • rozšírená zhoda.

Pri Adwords reklamných kampaniach je potrebné chápať rozdiel medzi kľúčovými slovami s rozšírenou, frázovou a presnou zhodou.

Často sa stáva, že je použitá iba voľná zhoda, ktorej nepochopenie stojí nemalé peniaze.  Čo je voľná zhoda?

Voľná ​​zhoda
Keď pridáte kľúčové slová s voľnou zhodou, vaše reklamy sa zobrazia, keď ľudia vyhľadajú vami zadané kľúčové slová. Vaše reklamy sa zobrazia bez ohľadu na poradie slov v reťazci vyhľadávania.

Takže, ak spustíte reklamy pre „najlepšie nike tašky“, vaše reklamy sa budú zobrazovať pre voľnú zhodu pre „najlepšie tašky nike“, „nike tašky najlepšie“, „najlepšie nike tašky kúpa“, „nike tašky najlepšie pre golf“, atď.

Ale pozor!
Vaša reklama sa môže zobraziť aj na slová ako najlepšie batohy, najlepšie kabelky, … .
Google pri voľnej zhode zobrazuje aj príbuzné varianty.

Viac sa o typoch zhôd dozviete na: www.support.google.com/adwords/

3. Nepoužívanie vylučujúcich kľúčových slov

Rovnako ako pri akejkoľvek forme reklamy s platbou za kliknutie, môže byť vysoká miera preklikov vo vašich reklamách zlá, ak je kvalita návštevnosti nízka a skladá sa z návštevníkov, ktorí nemajú záujem skutočne od vás nakúpiť.

Pokiaľ chcete, aby sa vaše reklamy zobrazovali iba pre najrelevantnejšie (najsúvisiacejšie) vyhľadávania, tak vytvorenie zoznamu vylučujúcich kľúčových slov je dobrý spôsob, ako vylúčiť nízku kvalitu návštevnosti na základe nedostatku nákupného zámeru, ktorý sprevádza konkrétne vyhľadávania.

Povedzme, že predávate topánky každej farby, ale nie hnedé. Nedáva zmysel, aby ste sa objavili na hľadanie „hnedých topánok“.

Do svojho zoznamu vylučujúcich kľúčových slov by ste mali pridať „hnedá“, pretože môžete predpokladať, že títo ľudia hľadajú farbu, ktorú nemáte.

Niektoré bežné vylučujúce kľúčové slová, ktoré by ste mali vylúčiť, sú:

free alebo zdarma (títo ľudia pravdepodobne nechcú míňať svoje peniaze),
youtube (títo ľudia pravdepodobne hľadajú obsah, nie produkty),
obrázky (pravdepodobne hľadajú len fotografie produktov),
oprava (ak neposkytujete opravu topánok),
veľkoobchod (ak nepredávate veľkoobjemne).

Zoznam kľúčových slov, ktorý zahŕňa tieto typy vyhľadávaní, môže znížiť kvalitu zobrazení vašich reklám a druh kliknutia, ktoré môžete potenciálne generovať vašimi reklamami.

Snažte sa vždy vytvoriť zoznam vylučujúcich kľúčových slov, aby ste zlepšili mieru prekliku a skóre kvality. To znamená, že budete míňať menej za kliknutie a získate prekliky s vyššou konverziou.

Detailné informácie na www.wisdomtech.sk/blog/optimalizacia-adwords-kampani-negativne-klucove-slova/

4. Ignorovanie skóre kvality

Google AdWords priradí každému kľúčovému slovu vo Vašom účte „skóre kvality“ medzi 1 až 10 (10 znamená najlepšie).

Čím vyššie skóre kvality kľúčových slov máte, tým lepšie pre vás. Nízke skóre kvality pre kľúčové slovo znamená, že zaplatíte vyššiu cenu za preklik.

Skóre kvality sa skladá:

 • očakávaná miera prekliknutia – odhad, ako budú používatelia klikať na reklamu, ak zadajú vaše kľúčové slovo,
 • relevancia reklám – zobrazuje, aké sú vhodné texty pre zadané kľúčové slová,
 • skúsenosti so vstupnou stránkou – odhaduje relevantnosť a užitočnosť stránky, na ktorú reklama smeruje pre ľudí, ktorí kliknú na vašu reklamu.

Čo môžete pre to urobiť?

 1. Skontrolujte si skóre kvality kľúčových slov vo vašich kampaniach (Prečítajte si: Skontrolujte a pochopte skóre kvality).
 2. Zoskupte podobné kľúčové slová v rovnakej reklamnej skupine.
 3. Použite najrelevantnejšiu vstupnú stránku pre každé kľúčové slovo.
 4. Ak chcete zvýšiť mieru prekliku a relevantnosť, použite kľúčové slovo v reklamnom texte.

Viac info: www.wisdomtech.sk/blog/skore-kvality-vs-ceny-za-klik/

5. Kľúčové slová, ktoré majú nízke skóre kvality treba optimalizovať

Ak ponúkate viac ako iní inzerenti, ktorí zacieľujú na rovnaké kľúčové slová, vaša reklama sa pravdepodobne zobrazí na vrchole, za predpokladu, že obaja máte rovnaké skóre kvality.

Kvalita reklamy závisí vo veľkej miere od kvality vašich kľúčových slov, miery prekliknutia a cielených kľúčových slov. Toto skóre určuje, kde sa vaše reklamy umiestnia.

Podľa WordStream nemusí byť pozícia #1 vždy najlepšou pozíciou. Je pravda, že vyššie hodnotenie reklám má tendenciu získať najviac kliknutí, ale väčšinu konverzií nezíska.

Nemusíte mať prvé miesto pre svoje reklamy, aby ste začali generovať kliknutia. Ak je vaším cieľom branding, potom sa dá chápať, kedy sa zameriavať na to, aby ste svoju reklamu zaradili na začiatok. Ak chcete získať dobré výsledky (kvalitatívne kliknutia, návštevnosť a konverzie), reklama na pozícii 3-5 funguje lepšie.

Ďalšou výhodou zacielených pozícií 3 až 5 je to, že používatelia sú vždy nadšení z 1-2 pozície, pretože tieto sú ľahko viditeľné. Môžu sa rozhodnúť kliknúť na prvé reklamy nie preto, že sú skutočne pripravení kúpiť, ale preto, že sú zvedaví alebo z iných osobných dôvodov.

Aby ste zvýšili CLV (Customer lifetime value-hodnota životnosti zákazníka), musíte sa sústrediť na zákazníkov, a to tak, že si budete udržiavať vzťah, ktorý s nimi máte. Čím viac im dôverujete, tým viac ich budete môcť „posúvať“, aby ste podnikli kroky, ktoré rozširujú vašu firmu.

Pokiaľ ide o umiestnenie reklám v službe Google AdWords, neexistuje žiadny zásadný prvok. Musíte všetko testovať. Byť v #1 sa môže javiť ako najlepšie v závislosti na vašom odvetví. Celkovo však pozície 3-5 reklamy majú tendenciu byť efektívnejšie pre väčšinu firiem, pretože prinesú najlepšiu návratnosť investícií.

Tip: Môžete a mali by ste otestovať svoju reklamu, aby ste našli najlepšiu pozíciu znížením alebo zvýšením cenovej ponuky alebo ceny za kliknutie.

Keď znížite svoju cenu, pozorujte čo sa stane. Spoločnosť Google zvyčajne poskytuje konkrétnu navrhovanú sumu cenovej ponuky. Môžete začať s navrhovanou cenovou ponukou alebo ju trochu zvýšiť. Sledujte pozície reklamy.

Záver
Vaše reklamy by mali byť zamerané na správnych ľudí. Takto môžete zvýšiť návštevnosť, získať lepších potenciálnych zákazníkov a zvýšiť predaj.

Avšak pozor, je vhodné nastaviť dlhodobý cieľ, nie krátkodobý. Ak je vašim cieľom iba generovanie kliknutí na vašu vstupnú stránku, je to neefektívne.

Pamätajte si, že hodnota životnosti zákazníka nie je závislá od počiatočnej miery konverzie, ale čo sa stane po tom, ako sa stane zákazníkom.

Efektívne reklamy Google sa snažia zacieľovať na správne slová (čiastočne prostredníctvom typu zhody), znižovať náklady na získavanie zákazníkov a presmerovať potenciálnych zákazníkov na vašu lokalitu, kde ste nastavili dobre vytvorený zúžený kanál, ktorý zlepší konverzie.

6. Nepoužívanie rozšírení reklamy

Pri vytváraní reklám máte vyhradený priestor – máte iba niekoľko znakov, s ktorými môžete disponovať pre dva titulky a popis.

Môžete však kompenzovať tieto obmedzenia tým, že využijete rozšírenia reklamy a text nadpisu odkazu, ktoré vás nestoja nič naviac.

Rozšírenia reklamy zahŕňajú:

 • odkazy na podstránky – tieto vám umožňujú pridávať ďalšie odkazy a používať text odkazu na zobrazenie ďalších predajných miest a výziev na akciu,
 • miesto – vašu adresu môžete pridať do svojich reklám, aby ste zdôraznili skutočnosť, že ste miestnou firmou, prípadne uľahčíte zákazníkom získať informácie o fyzickom umiestnení vášho obchodu,
 • telefónne číslo – pridaním čísla kontaktu môže vaše podnikanie vyzerať viac dôveryhodne a tieto rozšírenia umožňujú potenciálnym zákazníkom, aby vám zavolali,
 • popisky – môžete pridať jednoduché, presvedčivé frázy, ktoré zvýšia presvedčivosť vašich reklám, ako sú napríklad „Doprava zdarma“, „Záruka 36 mesiacov“ a iné,
 • štrukturované úryvky – poskytnite príležitosť prezentovať rozsah svojej ponuky s príkladmi rôznych štýlov, služieb atď.

Ak sa výsledky stále nezobrazujú, jedným z dôvodov môže byť nepoužívanie alebo neoptimalizácia rozšírení reklamy v AdWords. Používaním týchto rozšírení sa dá dosiahnuť väčší záujem užívateľov a zvýšiť miera prekliku.

Viac info: www.wisdomtech.sk/blog/4-rozsirenia-google-reklam-ktore-nesmiete-zabudnut/

7. Nastavenie účtu bez jeho ďalšej kontroly

Zriadením a nastavením reklamného účtu AdWords sa práca iba začína. Účet je potrebné pravidelne sledovať a vyhodnocovať aktivity.

Optimalizujte všetky spustené reklamy, pridávajte nové texty, zisťujte ako sa po preklikoch návštevníci na stránke správajú atď.

Kontrolou, overovaním a testovaním reklám môžete zvýšiť počty prichádzajúcich návštevníkov obchodu a rozšíriť vaše podnikanie. S vyšším počtom objednávok sa zvýši aj váš zisk.

Záver

Ak chcete získať z reklamných kampaní maximum, tak venujte čas učeniu a pravidelne testuje. Prečítajte si informácie o bezplatnom google adwrods kurze. Vaše kampane si dajte skontrolovať aj niekomu skúsenejšiemu alebo použite bezplatný nástroj na automatizovanú kontrolu google reklamy.

Check Also

google reklama

Google reklama: Ako ju vytvoriť krok za krokom?

Keď som niekoľko rokov dozadu začínal s google adwords, vytvoril som svoju prvú kampaň a …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *